Providis Globale Rechtsbijstand – De meest volledige bescherming, voor heel je gezin!

 

Gerechtelijke procedures worden steeds duurder. Tegelijk neemt het aantal geschillen sterk toe, mede door de opkomst van e-commerce en deeleconomieën zoals autodelen of huurplatformen (bv. Airbnb).

Een goede rechtsbijstandsverzekering is daarom geen overbodige luxe. Providis Globale Rechtsbijstand van AG verdedigt je rechten en die van je gezin in maar liefst 10 juridische domeinen. Bovendien kan je een deel van de premies in mindering brengen in je belastingaangifte.

De troeven van Providis Globale Rechtsbijstand

1)      Providis, de dienst rechtsbijstand die je adviseert, je helpt en je verdedigt

Providis is een aparte dienst van AG die verantwoordelijk is voor het beheer van de schaderegeling van de tak verzekeringen rechtsbijstand. In geval van geschillen gaan wij altijd eerst op zoek naar oplossingen om je dossier in der minne te regelen. Komt het toch tot een proces, dan verdedigen en ondersteunen wij je en worden de juridische kosten vergoed (binnen zeer ruime limieten). Als bij uitspraak in jouw voordeel blijkt dat de aansprakelijke derde onvermogend is om de schade te vergoeden, krijg je bovendien een schadevergoeding tot 15.000 euro.

2)      1 globale polis rechtsbijstand voor het hele gezin

Met één contract zijn alle leden van je gezin die onder hetzelfde dak wonen verzekerd in quasi alle juridische domeinen.

Als je dat wenst, kan je daarnaast ook je voertuig(en) mee opnemen in het contract. Met Providis Globale Rechtsbijstand heb je dus geen aparte waarborgen Rechtsbijstand Auto, Brand of Privéleven nodig.

3)      Belastingvoordeel

Providis Globale Rechtsbijstand voldoet aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid en gaat zelfs veel verder dan wat de wet daarin voorschrijft. Bijgevolg kan je ieder jaar 40% van je premie in mindering brengen in je belastingaangifte, tot maximaal 124 euro.

4)      Twee formules

Classic: de basisformule die al ruime tussenkomsten biedt tot wel 100.000 euro. Dat is tot 7 keer meer dan wat de wet voorschrijft.

Excellence: de waarborggrenzen zijn dubbel zo hoog als in de Classic-formule en de wachttijden worden net als de drempelbedragen gehalveerd (dat zijn de minimumbedragen die gelden alvorens we de kosten vergoeden).

5)      Vijf opties in verband met mobiliteit

Als je dat wenst, kan je ook een of meerdere voertuigen die het gezin bezit, opnemen in je polis via de opties 1 voertuig, 2 voertuigen of Alle voertuigen.

Wil je geen voertuigen opnemen in je rechtsbijstandsverzekering, bv. omdat er geen voertuig in je gezin is en je ook zelden of nooit een voertuig van een derde bestuurt? Dan kies je gewoon de optie ‘Zonder voertuig’.

Heb je geen eigen wagen, maar bestuur jij of iemand van je gezin wel regelmatig een voertuig van een derde? Dan ben je gebaat bij de optie ‘Met besturen voertuig van een derde’.

Ben je geïnteresseerd? Heb je vragen? Contacteer ons zonder aarzelen!